VEZETŐKÉPZÉS

Képzési programjainkat a BB Consulting tanácsadói tartják.

Cégvezetés mesterfokon

A képzés célja:
Vezetési ismeretek, kommunikációs, konfliktuskezelési, prezentációs készségek fejlesztése cégvezetők számára annak érdekében, hogy cégüket egységes szervezetként, a növekedés buktatóinak kivédésével, hatékonyan tudják vezetni.
A programban szereplő témakörök:

 • hogyan kezeljük a cég folyamatos változásait

 • stratégiaalkotás

 • a kommunikáció csatornái és a hiteles kommunikáció

 • vezetési stílusok

 • humánerőforrás stratégia és menedzsment

 • a csapat kibontakozása

 • az alkalmazottak ösztönzése

 • konfliktuskezelés

A képzés módszerei:

 • rövid előadások

 • helyzetgyakorlatok

 • egyéni és csoportmunkák

 • videó elemzés

 • játékok

A tréninget egyhónapos konzultációs időszak követi. Ezalatt a tanácsadók négyórás konzultációs kerettel állnak a résztvevők rendelkezésére konkrét cégvezetési problémáik megoldásához.

Kommunikáció
A kommunikációs gyakorlatok során megfigyelhető, hogy a mindennapi kommunikációban milyen folyamatok zajlanak le, és mik azok a tényezők amelyek akadályozzák a hatékony verbális kommunikációt. Egy-egy megbeszélés során sok minden játszódik le emberek között, amit menet közben észre se vesznek, pedig döntő hatással van a megbeszélés kimenetelére, sőt, saját céljaik elérésére is. A gyakorlatok során fény derül ezekre a tényezőkre.

Stratégia
A stratégia fogalmának megbeszélésén túl a résztvevőknek lehetőségük nyílik saját stratégiájukat végiggondolni. E munka során a konkrét célok meghatározásán túl komoly feladat a jelenlegi helyzet elemzése, amihez képest kell meghatároznunk a cég stratégáját annak érdekében, hogy elérjük a kitűzött célokat.

Humán erőforrás stratégia
Ebben a részben bemutatjuk a humán erőforrás stratégia kialakításának minden elemét, részletesen foglalkozunk a toborzás-kiválasztás és a teljesítmény-értékelés kérdésével, és a résztvevők vázlatosan kidolgozzák cégük humán erőforrás stratégiáját.

Változáskezelés - csapatmunka - konfliktuskezelés - motiváció
A stratégia végrehajtása változást jelent a szervezetben, amelynek kivitelezéséhez nagy körültekintésre van szükség. A vezetőnek felkészülten kell kezelnie a szervezetben végbemenő illetve megvalósítandó folyamatokat, úgy kell bánnia az emberekkel és a helyzetekkel, hogy a tervezett stratégia sikeresen megvalósítható legyen.

E munka során számos olyan feladat adódik, amelyet a munkatársaknak közösen, csapatban kell megoldania. A hatékony csapatmunka törvényszerűségeinek megértése és konkrét helyzetekben való felismerése, a gátló tényezők felszínre hozása és megszüntetése jelentős mértékben segíti a csoport együttműködését. Ezért a képzésben nagy súlyt fektetünk az együttműködést segítő tényezők, a konfliktuskezelés módjainak megismertetésére és azokra a szempontokra, amelyeket figyelembe kell venni az emberek viselkedésének elemzése során.

 

Iskolamenedzsment program

A képzés célja:
Vezetési ismeretek, kommunikációs, konfliktuskezelési, prezentációs készségek fejlesztése iskolavezetők számára annak érdekében, hogy iskolájukat egységes szervezetként hatékonyan tudják vezetni.

A programban szereplő témakörök:

 • tanulási stílusok és folyamatok
 • a kommunikáció csatornái
 • a hiteles kommunikáció
 • konfliktuskezelés
 • a csapat kibontakozása
 • az alkalmazottak ösztönzése
 • kompetenciák
 • humánerőforrás-menedzsment
 • a marketing és az értékesítés szerepe
 • prezentációs technikák
 • stratégiai tervezés
 • változáskezelés

A képzés módszerei:

 • rövid előadások
 • helyzetgyakorlatok
 • egyéni és csoportmunkák
 • videó elemzés
 • játékok
   
  bemutatkozás | tevékenységünk | tanácsadók | BB Consulting